Palvelut

Palveluiden yhteenveto

Tarjoamme uudenlaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluiden kentälle. Työskentelemme moniammatillisesti erityisesti lasten, nuorten ja perheiden, joilla on monenlaisia tuen tarpeita.

Perhekuntoutus

Kantamoinen toteuttaa kotiin tehtävää avoperhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapeuttisiin tapaamisiin.

Perhetyö

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Erikseen sovitusti käytettävissä myös toimintaterapeutin ja perhepsykoterapeutin osaaminen.

Kotipalvelut

Tukea lasten ja lapsiperheiden arjen sujumiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun

Valvotut/ tuetut tapaamiset ja vaihdot

Kantamoisen tiloissa Ideaparkissa tai muissa erikseen sovituissa tapaamispaikoissa on mahdollista toteuttaa sekä valvottuja että tuettuja tapaamisia ja vaihtoja

Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelut

Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelut

Terapiaparkki

Lasten, nuorten ja perheiden psykoterapia-, lyhytterapia- ja toimintaterapiapalveluita. Terapiaparkki tuo matalan kynnyksen terapiapalvelut myös laitoksiin tai kouluyhteisöihin. Lue lisää sivustolta terapiaparkki.fi

Kantamoinen on kokeneiden sote- ja terapia-ammattilaisen osuuskunta ja rekisteröitynyt yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaja. Toimimme Pirkanmaan ja OmaHämeen hyvinvointialueilla. Keskeisimmät palvelumme ovat avoperhekuntoutus ja Terapiaparkki.  Lue lisää Terapiaparkista sivustolta terapiaparkki.fi.

Viihtyisät tilamme sijaitsevat Lempäälän Ideaparkin 2. kerroksessa. Toteutamme palveluja luotettavasti ja ammatillisesti myös etäyhteyksin ympäri Suomen.

Työskentelyssämme yhdistyy vahva, moniammatillinen osaaminen, kokemustieto ja vertaistuki. Erityisosaamistamme ovat psyykkiset ja neurologiset haasteet, kriisityö, riippuvuudet ja vauvaperhetyö. Sovellamme traumatietoisia, kognitiivis-ratkaisukeskeisiä, systeemisiä ja perheterapeuttisia lähestymistapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta sekä kehollisuutta.   

Ota yhteyttä

Löydät tilamme Lempäälän Ideaparkista.
Huom! Olemme paikalla varmasti vain erikseen sovittaessa. Otathan yhteyttä ennen tapaamista.

Osoitteemme

Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

2. Kerros

Soita meille

Sonja Viitakoski
045 1832 133

Sirpa Mäkinen
044 293 7773

Jonna Henriksson
040 964 4957