Palvelut

Palveluiden yhteenveto

Tarjoamme uudenlaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluiden kentälle – erityisesti niin sanotuille rajapinnoille eri palvelusektoreiden välimaastoon.

Perhekuntoutus

Kantamoinen toteuttaa kotiin tehtävää perhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapeuttisiin tapaamisiin.

Päihdekuntoutus

Toteutamme avomuotoista päihdekuntoutusta yksilöille, perheille ja ryhmille sekä Ideaparkin toimipisteessämme että kotikäynneillä.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus nuorille ja aikuisille voi toteutua sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi osana ammatillista kuntoutusta ja oppilashuoltoa.

Perhetyö

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä Pirkanmaan hyvivointialueella

Kotipalvelut

Tukea lasten ja lapsiperheiden arjen sujumiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun

Valvotut/ tuetut tapaamiset ja vaihdot

Kantamoisen tiloissa Ideaparkissa tai muissa erikseen sovituissa tapaamispaikoissa on mahdollista toteuttaa sekä valvottuja että tuettuja tapaamisia ja vaihtoja

Edunvalvonta

Puolueetonta ja ammattitaitoista lapsen edun valvontaa sekä turvaamista

Terapiaparkki

Lyhytpsykoterapiapalveluja alle 30 -vuotiaille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen. Terapiaparkki tuo matalan kynnyksen terapiapalvelut myös laitoksiin tai kouluyhteisöihin.

Kantamoinen on kokeneiden sote- ja terapia-ammattilaisten osuuskunta ja rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Toimialueenamme on erityisesti Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Viihtyisät tilamme sijaitsevat Lempäälän Ideaparkin 2. krs., Meillä on valmiudet tuottaa palveluja luotettavasti ja ammatillisesti myös etäyhteyksin ympäri Suomen.         

Työskentelyssämme yhdistyy vahva, moniammatillinen osaaminen, kokemustietoa ja vertaistuki. Erityisosaamistamme ovat psyykkiset ja neurologiset haasteet, kriisi- ja päihdetyö ja vauvaperhetyö. Sovellamme kognitiivis-ratkaisukeskeisiä, systeemisiä ja perheterapeuttisia lähestymistapoja sekä luonto- ja eläinavusteisuutta sekä kehollisuutta.   

Ajankohtaista

Ajankohtaisia kuulumisia ja hyvää kesää!

Me Kantamoiset haluamme kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja osaavaa tiimiämme kuluneestä keväästä. Kantamoisen palvelut pyörivät läpi kesän, ja syksyllä saammekin lisävahvistusta tiimiimme. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme ottaa uusia asiakkaita muun muassa perhekuntoutukseen ja kehittää toimintaamme Lue lisää…

SYKSYN 2023 PÄIHDEKUNTOUTUSRYHMÄT

Kantamoinen toteuttaa syksyllä kaksi päihdekuntoutusryhmää Lempäälän Ideaparkissa. Toinen ryhmistä on tarkoitettu vanhemmille ja alle 6 -vuotiaille lapsille, ja toinen ryhmä alle 25 -vuotiaille nuorille. Molemmat ryhmät ovat kooltaan pieniä, ja kaikkien osallistujien turvallisuuden tunteen vaaliminen Lue lisää…

Mikä ihmeen Kantamoinen?

Kantamoinen on vuonna 2020 perustamamme sote- ja terapia-alan osuuskunta. Se tuottaa ilmoituksenvaraisia, viranomaisten valvomia sosiaalipalveluja. Kantamoisessa niitä ovat mm. kotiin tehtävä perhekuntoutus, päihdekuntous, tehostettu perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelut ja valvotut/tuetut tapaamiset sekä vaihdot. Lisäksi teemme aktiivista Lue lisää…

Ota yhteyttä

Löydät tilamme Lempäälän Ideaparkista.
Huom! Olemme paikalla varmasti vain erikseen sovittaessa. Otathan yhteyttä ennen tapaamista.

Osoitteemme

Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

2. Kerros

Soita meille

Sonja Viitakoski
045 1832 133

Sirpa Mäkinen
044 293 7773

Jonna Henriksson
040 964 4957

Yhteydenotto