Alla oleva teksti on luettavissa myös Ideapark NYT -lehdessä (8/2020, sivu 20).

Syksyn aikana lasten kiusaamiseen liittyvät surulliset kokemukset ovat nousseet toistuvasti esiin, hyvä niin! Kiusaaminen on teema, jonka kuuluu koskettaa ja herättää meissä tunteita – sinä hetkenä, kun huomaat ja tiedostat, et voi enää kääntää selkääsi. Kiusaaminen ja väkivalta ovat aina vakavia asioita, jotka kertovat siitä, että lapsi tarvitsee tilanteessa aikuisen apua – niin uhri kuin tekijäkin. Uhrin ja tekijän lisäksi kiusaaminen koskettaa perheitä ja laajempia yhteisöjä; on tärkeää tukea läheisten tuskan, pelkojen ja häpeän näkyväksi tulemista ”aidan molemmin puolin”.

Meidän on tärkeää pyrkiä tutkimaan väkivallan takana olevia syitä. Se ei kuitenkaan tarkoita kiusaamisen oikeuttamista tai uhrin syyllistämistä. Päinvastoin, kiusaamisilmiön taakse katsominen ja sen pohtiminen, miten lapsen mielentilat vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä, ehkäisee kiusaamista ja auttaa oikea-aikaisen ja – laatuisen tuen rakentamista uhrille, tekijälle ja heidän perheilleen. Kiusaaminen synnyttää kasvattajassa haastavia tunteita, jolloin kasvattajan on tärkeää rauhoittaa ensin itseään – tunnemyrskyssä on vaikeaa pysähtyä katsomaan lapsen käyttäytymisen/oireilun taakse. Aikuisen tehtävänä on mallintaa toisen ihmisen asemaan asettumisen taitoja, jolloin kiusaajan kyky ottaa vastuu teoistaan vahvistuu.

Työssäni olen nähnyt, miten syviä haavoja kiusaaminen jättää. Usein tuntuu kohtuuttomalta, miten paljon uhri joutuu työskentelemään toipumisensa eteen, ehkäpä koko loppuelämänsä. Samalla tärkeää on muistaa, että ihan tavalliset lapset kiusaavat, aivan vastaavasti kuin ihan tavalliset lapset joutuvat kiusatuiksi. Kiusaamiseen liittyvä häpeä johtaa helposti vaikenemiseen ja ilmiön piilottamiseen – kaikkien osapuolten ja vanhempien kokemusten näkyväksi tekeminen auttaa työskentelemään häpeää vastaan. Yksikään lapsi tai nuori ei ole kategorisesti hyvä tai paha – aikuisen tehtävä on tunnistaa kiusaamiseen liittyvät monimutkaiset valtapelit ja roolit. Näin niitä päästään purkamaan.

Kategoriat: Kolumni