Kantamoinen osk aloitti toimintansa 1.10.2020. Nyt löydymme myös Aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalveuiden rekisteristä. Tuotamme ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon avopalveluja Pirkanmaalla ja etäyhteyksin kauemmaksikin. Rauhalliset ja viihtyisät tilamme Lempäälän Ideaparkin 2. kerroksessa ovat asianmukaisesti viranomaisten tarkistamat. Ne soveltuvat monenlaisiin asiakas- ja ryhmätapaamiseen sekä työpajatoimintaan.

Pirkanmaan kuntien sosiaalipalveluiden johtajat saavat meiltä pian postia. Olemme valmiudessa tarjoamaan Lempäälää laajemminkin seuraavia palveluja pirkanmaalaisten hyvinvoinnin tueksi:

  • avo- ja etämuotoinen perhekuntoutus
  • sosiaalinen kuntoutus (kaksi alle kymmenen henkilön pienryhmää)
  • valvotut /tuetut tapaamiset ja vaihdot
  • lapsiperheiden kotipalvelut
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • lasten ja nuorten ryhmätoiminta sekä leirit

Lisäksi myös muu yhteistyö ja palveluiden kehittäminen esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonnan sekä mielenterveystyön parissa on mahdollista. Kantamoisen palveluissa yhdistyy tarvoitteellisesti, aivan erityisellä tavalla terapeuttinen, pedagoginen ja systeeminen työote. Henkilöstöllä on perhe- ja lastensuojjelutyön lisäksi osaamista psykiatriasta, vammaispalveluista, kriisi- ja päihdetyöstä sekä työllistymistä edistävistä palveluista.

Kantamoisen palveluvastaavana toimii sosionomi AMK, JET Sonja Viitakoski, jolla on vankka osaaminen sosiaali- ja perhepalveluista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Työn tuloksellisuutta ja vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti asiakkaiden, lähiverkostojen ja palvelun tilaavan kunnan edustajien yhteistyönä.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme paikan päälle Ideaparkkiin tai näin korona-aikaan myös etäyhteyksin!

Voit ottaa yhteyttä tai pyytää tarjousta palveluistamme sähkööpostilla.