Teksti on julkaistu myös Ideapark NYT! -lehden kolumnina 19.2.2021.

Korona-aika on vaikuttanut lasten ja nuorten mahdollisuuksiin harrastaa ja kokoontua yhteen. Lasten ja nuorten kohdalla ryhmään kuulumisen kokemuksilla ja vertaisuudella on erityisen suuri merkitys tasapainoisen kehityksen kannalta. Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt. Mahdollisuudet mielekkääseen vapaa-aikaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen voivat vaarantua myös perheiden ja harrastustoimintaa tuottavien tahojen taloudellisen tilanteen heikentymisen kautta.

Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa, kun niitä harjoitellaan erilaisissa tilanteissa. Sosiaaliset taidot eivät kuitenkaan kehity itsestään ryhmässä olemalla – lapsella on oikeus saada taitojen opetteluun aikuisen opastusta. Sosiaalisia taitoja voidaan jakaa erilaisiin osataitoihin, kuten kykyyn tunnistaa ja ymmärtää omia sekä toisten ihmisten tunteita, kykyyn asettua toisen ihmisen asemaan sekä kykyyn toimia yhteistyössä muiden kanssa. Sosiaalisten taitojen puutteellisuus vaikuttaa niin lapsen omaan kuin hänen lähiympäristönsä hyvinvointiin.

Sosiaalisten taitojen oppiminen mahdollistuu riittävän turvallisuuden kokemuksen kautta: lapsi ja nuori kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi hänelle tärkeiden aikuisten silmissä. Tasapainoinen kiintymyssuhde tukee sosiaalisissa suhteissa toimimista – omia siipiä voi kokeilla, kun on turvasatama, johon palata. Sosiaalisissa tarpeissa korostuu lasten ainutlaatuisuus: toinen kaipaa kaverijoukkoa ympärilleen, toiselle riittää yksi ystävä. Osa lapsista ponnistelee kovasti sosiaalisissa tilanteissa toimiessaan. Tämä vaatii lapselta valtavasti energiaa ja heijastuu herkästi esimerkiksi kiukkuamisena. Lähellä olevan aikuisen on tärkeää tunnistaa, millainen vuorovaikutus saa juuri tämän lapsen voimaan hyvin. Vanhemmille tilanne voi synnyttää epävarmuutta; osaanko tukea lastani tai onko minulla voimavaroja siihen.

Me Kantamoisessa ajattelemme, että lapsilla, nuorilla ja perheillä on oikeus hyvinvointinsa tueksi saada kannattelevia ja turvallisia kontakteja myös perheen ulkopuolisilta tahoilta. Perheet ovat keskenään erilaisia ja pitkään jatkuneessa erityisajassa erojen merkitys korostuu. Nyt korona-ajassa erityisen tärkeiden sosiaalisten suhteiden turvallinen toteutuminen vaatii luovuutta ja uusia ratkaisuja – näiden vaihtoehtojen organisoiminen on meidän aikuisten vastuulla. Laakereille ei parane nyt jäädä makaamaan – otetaan lapsista ja nuorista mallia ja käytetään mielikuvituksen ja leikkimielisyyden voimaa, ollaan ”out of the box”!

Mitä voimme tehdä yhdessä lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden edistämiseksi? Meillä on osaamista ohjaamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen myös etäyhteyksin. Olemme käytettävissä yhteistyöprojekteihin, otathan yhteyttä ja kerro ideasi: info@kantamoinen.fi