Kantamoisen palveluvastaava Sonja Viitakoski ja asiakaskokemus- ja laatuasioista vastaava Sirpa Mäkinen ovat valmistuneet kirjaamisasiantuntijoiksi Kansa-koulu III -hankkeen valmennuksesta.

”Valmennuksesta käsiteltiin monialaisen, osallistavan ja yhdenmukaisen kirjaamisen periaatteita, kirjaamista osana asiakastyötä, sote-rajapinnalla kirjaamista sekä sosiaalialan tiedonhallintaa. Kirjaamisasiantuntija voi valmentaa työkavereitaan kirjaamiseen liittyvissä asioissa, neuvoa ja opastaa arjen tilanteissa, hakea tietoa, osallistua kirjaamisverkostoihin ja edistää valtakunnallisten toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössään.”

Koulutukseen osallistuminen vahvisti kokeneiden sosiaalialan ammattilaisten tieto-taitoa kirjaamisasioista ja alan ajankohtaisista sekä tulevista muutoksista.

Ajattelemme laadukkaan kirjaamisen olevan kuin EA-taito, jota pitää päivittää. Hyvä ja yhteistyössä tehty kirjaaminen luo osaltaan perustan asiakkaan osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sosiaalihuollon palveluissa. Tällä taas on mielestämme suora yhteys myös palveluiden vaikuttavuuteen.

Me Kantamoiset haluamme myös, että julkisen puolen ostaja-asiakkaamme voivat luottaa siihen, että palvelumme ovat laadukkaita alusta loppuun asti eikä mitään jää hämärän peittoon. Hyvät kirjaukset säästävät perheen ympärillä toimivien resursseja ja auttavat myös meidän oman toimintamme sekä alan yleistä.

Keskustelemme mielellämme lisää kirjaamisasioista siitä kiinnostuneiden työntekijöiden ja organisaatioiden kanssa. Kehitämme sosiaali- ja perhepalveluihin liittyviä kirjaamis- ja arviointikäytäntöjä myös yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Ollaan siis yhteyksissä!

Sonja ja Sirpa