Vuoden pimein aika, jouluvalot syttyvät. Eräs suorituspaineiden kanssa työskentelevä terapia-asiakkaani löysi pimeydestä itsemyötätunnon – hämärässä on helpompi höllätä tahtia. Työnohjattavani rakensi sote-esihenkilönä pimeydestä siltaa tulevaan, josta ei ole tarkkaa kuvaa kellään uudistusten keskellä: On siis panostettava nykyhetkeen ja pidettävä tiimi työkykyisenä. Yksi kollegani puolestaan kertoi valinneensa tietoisesti positiiviseen keskittymisen synkkyyden valittelun sijaan. Ihmisellä on mahdollisuus valita, miten asioihin suhtautuu, ja millaisia tekoja tekee oman hyvinvoinnin eteen.

Näitä mielen taitoja voi treenata eri tavoin läpi elämän. Sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin suuntautuneena ajattelen myös, etteivät yksilön ponnistelut pelkästään riitä. Kasvavia hyvinvointieroja ei selätetä vain psykologialla, perhetyöllä tai kasvatuksella. Katse pitää kääntää myös rakenteisiin ja laajempiin systeemeihin, joiden keskellä elämme. Otan esimerkin työelämästä.

Oma alani monien muiden tavoin huutaa jo työvoimapulaa. Työ ei löydä tekijäänsä, tai tekijä ei löydä työtänsä. Eri tutkimuksista ja käytännön tuntumasta nousee esille nuorten kiinnostus yrittäjyyteen ja vapaa-aikaan panostamiseen. Uralla ei haluta aina edetä johtotehtäviin, vaan kehittää syväosaamista. Moni vanhempikin tekijä kaipaa lisää joustoja työelämään, jotta jaksaa pidempään, pystyy hoitamaan lapsia ja omaisia tai ottamaan kevyemmin. Ansainnanyhdistäjät puolestaan haluavat tehdä monia juttuja esimerkiksi yhdistelemällä yrittäjyyttä ja palkkatyötä.

Nämä ovat esimerkkejä yksilöllisistä ratkaisuista henkilökohtaisen elämän palapelin rakentamiseen, mutta pystyykö on-off -malliin tottunut työelämä ja järjestelmämme taipumaan niihin?  Etenemmekö nykymallilla, jossa (työ)elämässä osa ihmisistä jää pysyvästi pimentoon ja osa painaa menemään kenties hätävalot päällä, kunnes iskee totaalinen sähkökatko? Vai voisiko meillä olla erilaisia tapoja olla mukana työelämän valoissa ja varjoissa? Yksilön työssä viihtymisen ja työn tuottavuudenkin kannalta on tärkeää myös se, kuka saa painella katkaisimesta: Lights on, Lights off. 

Ideaparkin kakkoskerroksessa toimiva Kantamoinen osuuskunta rakentaa uudenlaista sote-alan työelämää.  Siinä keskiössä on sitoutuminen asiakkaaseen tai asiakasprosessiin, ei organisaatioon tai asemaan.  Osuuskunta tarjoaa vaihtoehtoisia ja osa-aikaisia työn tekemisen mahdollisuuksia alan ammattilaisille jäseninä, työntekijöinä tai näiden yhdistelmänä. Jos kiinnostuit, tervetuloa juomaan kanssamme glögimukillisen tai kaksi su 12.12. klo 17.30. Ennakkoilmoittautuminen: info@kantamoinen.fi Voit osallistua myös etänä.

Teksti on julkaistu myös Ideapark NYT!-lehden kolumnina 10.12.2021