Kantamoinen osuuskunta on hyväksytty Green Care Finland ry:n jäsenyritykseksi. Luontolähtöiset menetelmät ja luonnossa liikkuminen ovat osa työtämme silloin, kun ne edistävät lapsen, nuoren, perheen tai kuntoutujan hyvinvointia sekä työskentelylle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  Tutkija Anja Yli-Viikarin juuri julkaistun selvityksen mukaan luontolähtöisten menetelmien käyttö esimerkiksi lasten ja perheiden psykososiaalisissa tukipalveluissa tarjoaa lisää:

1) keinoja lasten ja nuorten rauhoittumiseen ja psyykkisen turvan vahvistamiseen

2) tukea luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentamiseen ja nähdyksi tulemiseen

3) mahdollisuuksia kokemukselliseen oppimiseen ja toimijana voimaantumiseen

4) tukea terveellisten elämäntapojen omaksumiseen

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla

Olemme mukana Green Care Finland ry:n Alli Paasikiven säätiön tuella toteuttamassa Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla –hankkeessa.  Kantamoisen tiimi toteuttaa kesäkuukausina kahden lastensuojelullista tukea tarvitsevan perheen kanssa ”Viherpesu” –projektin (3 tapaamista), Niissä voimme yhdessä käydä puutarhalla, hoitaa viherkasveja, istuttaa kesäkukkasia tai laittaa vaikkapa yrttejä parvekkeelle. Perheen yhteinen tekeminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia harjoitella yhteistyötaitoja. Hankkeessa on tarjolla myös monia muita tukimuotoja perheille. Lisätietoa ja hakuohjeet perheille löytyy täältä.

Voit kysyä lisää myös Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773.

Luontolähtöisistä menetelmistä tukea perheille -webinaari ti 29.3. klo 9-11

Kantamoisen hallituksen puheenjohtaja Sirpa Mäkinen toimii myös asiantuntijana perheitä kohtaaville työntekijöille ja palveluiden kehittäjille suunnatussa webinaarissa. Ilmoittautuminen

Esitekuva webinaarista 29.3.2022. Lisätietoa myös täältä.

Lue lisää luontolähtöisistä menetelmistä:

Tassunjälkiä sydämessä ja mielessä: Luontoavusteisuus lasten ja nuorten tukipalveluissa. Yli-Viikari, A. Luonnonvarakeskus. Luonnonvara ja biotalouden tutkimus 2022.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-356-5

Aloite luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönotosta, Green Care Finland ry., https://www.gcfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/Aloite-luontolahtoisten-menetelmien-valtakunnallisesta-kayttoonottamisesta-485.html

Luonto ja osallisuus -tietopaketti, THL linkki: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/uudista-asiakastyota-luovasti-ja-leikkisasti/luonto-ja-osallisuus