Kantamoinen toteuttaa syksyllä kaksi päihdekuntoutusryhmää Lempäälän Ideaparkissa. Toinen ryhmistä on tarkoitettu vanhemmille ja alle 6 -vuotiaille lapsille, ja toinen ryhmä alle 25 -vuotiaille nuorille. Molemmat ryhmät ovat kooltaan pieniä, ja kaikkien osallistujien turvallisuuden tunteen vaaliminen on meille tärkeää. Ryhmiin voi osallistua yhdestä viiteen päivään viikossa kolmen kuukauden ajan 11.9-1.12.2023. Lataa Vanhempi-lapsi -ryhmän Pdf-esite täältä. Lataa alle 25 -vuotiaiden ryhmän Pdf-esite täältä.

Ryhmissämme yhdistyy vertaistuki sekä terapeuttinen ja valmennuksellinen työote. Jokaiselle osallistujalle tehdään oma yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota seurataan yhdessä ja yhteistyössä osallistujan verkostojen kanssa. Meillä on asianmukaiset kirjaamis- ja seurantakäytännöt, jotka vahvistavat osaltaan myös jokaisen osallistujan taitoja havainnoida ja pohtia omassa hyvinvoinnissaan tapahtuvia muutoksia.

Toteutamme ryhmien lisäksi myös kognitiivis-ratkaisukeskeisiä yksilö-, pari- ja perheterapiaprosesseja päihteitä käyttäville, käytön lopettaneille ja heidän läheisilleen. Terapiatapaamisten Pdf-esitteen löydät täältä. Palveluihimme voi hakeutua joko itse maksaen tai oman sosiaalityöntekijän, työpaikan ja opiskeluhuollon kautta.

Lisätietoa Kantamoisen päihdekuntoutuspalveluista löydät täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös kuntoutusvastaava Jonna Henrikssoniin p. 040 9644957, jonna@kantamoinen.fi