Kantamoinen toteuttaa avo- ja etämuotoista perhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapiaan. Palveluun voimme sisällyttää myös lastenhoitoapua, itsemyötätunnon ja vanhemman palautumisen tukea sekä kotiin vietäviä tukipalveluja tai eläin- ja luontoavusteista valmennusta.

Perhekuntoutusjaksolle voi tulla kotikunnan maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita ja tukea tarvitaan esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa tai yhdistettynä mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseemme. 

Kantamoisen perhekuntoutuksessa on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai PRIDE-valmennuksen käyneiden perhehoitajien luona. Kuntoutuksen osana käytämme erilaisia vanhemmuutta, perhesysteemiä ja vuorovaikutusta vahvistavia menetelmiä.

Teemme jokaiselle perheelle oman yksilöllisesti muotoillun kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen etenemistä ja vaikutuksia seuraamme yhteistyössä perheen ja lähiverkoston kanssa. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut mittarit kuntoutuksen seurantaan. Erikseen sovitusti voimme toteuttaa myös Perhearviointi -työskentelyn kuntoutuksen aikana. Siinä kartoitamme yhteistyössä perheen kanssa voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia.

Tiedustelut: info@kantamoinen.fi Turvapostia voit lähettää täältä.

Vastuuhenkilöt: Jonna Henriksson ja Sirpa Mäkinen

liukurit
Koko perheen värikkäät lumikolat, pulkat ja liukurit rivissä seinustalla. Kuva kertoo mielestämme hyvin siitä, kuinka panostamme työssämme jokaisen perheen ja perheen jäsenen yksilölliseen kohtaamiseen, luoviin ratkaisuihin, iloon ja yhdessä tekemiseen.