”Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on velvollinen hankkimaan lapselle edunvalvojan, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja edunvalvojan määrittäminen on asian selvittämiseksi tarpeellista tai lapsen edun turvaamiseksi.”

Alaikäinen lapsi tarvitsee edunvalvojaa silloin, kun lapsen oma vanhempi on jostain syystä estynyt. Esteenä voi olla esimerkiksi vanhemman heikko terveydentila (vakava fyysinen sairaus, sairaalahoito), kognitiivisen kyvyn aleneminen, päihdeongelma, vakava mielenterveyden ongelma, passiivisuus (välinpitämättömyys, puheyhteys puuttuu) oikeudellisten tehtävien laiminlyönti tai hallinnolliset prosessit, jossa huoltajan intressit voivat olla ristiriidassa lapsen intressien kanssa, esimerkiksi tahdon vastainen huostaanotto, sijaishuollon muutokset tai huostaanoton lopettamispäätökset.

Lastensuojelun edunvalvojan tehtäviin kuuluu

 • lapsen näkökulmaan ja maailmaan perehtyminen
 • lapsen tapaamiset
 • lapsen ja hänen asiansa edustaminen yhteistyöverkostoissa
 • oikeus ja velvollisuus tutustua lasta koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin
 • avata lapselle hänen asiassaan meneillään olevaa prosessia ja kertoa sen vaihtoehtoisista etenemismahdollisuuksista
 • lapsen edustaminen tämän rinnalla silloin, kun lapsi on itse paikalla
 • mahdollistaa lapsen suhteet hänelle tärkeisiin aikuisiin
 • vahvistaa lapsen asiaa kuulijana niin, että lapsi ymmärtää, mihin asiaan hän on kertomassa kantansa
 • puhevallan käyttö ( alle 12-vuotiaan puolesta, yli 12- vuotiaan rinnalla, huoltajalle jää oma puhevalta)
 • oikeus laittaa lasta koskevia asioita vireille
 • oikeus vaatia etuutta tai sosiaalipalvelua, sekä hakea etuutta tai palvelua koskevaan viranomaispäätökseen muutosta
 • voi vaatia sosiaalityöntekijää tekemään yhteydenpidon rajoittamispäätöksen

Sonja Viitakoskella on yli 20 vuoden kokemus lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta. Edunvalvontatyöstä Sonjalla on noin viiden vuoden kokemus. Sonja on koulutukseltaan sosionomi (AMK), JET, edunvalvoja koulutus, sekä lukuisia menetelmäkoulutuksia.

Sonja voi toimia myös holhoustoimilain mukaisena edunvalvojana alaikäisen lapsen talousasioissa, sekä rikosprosessissa lapasen edunvalvojan sijaisena.

Ota yhteyttä sonja@kantamoinen.fi tai p. 045 1832 133