Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi , salattu sähköposti

Palveluvastaava, perhe- ja päihdetyöntekijä, sosionomi AMK, JET

Vastaan Kantamoisen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluista sekä valvotuista/tuetuista tapaamisista. Olen työskennellyt vuosia lastensuojelussa eri tehtävissä. Erityisosaamistani on vanhemmuuden tuki perheissä, joissa on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muista syistä kuormittunut tilanne. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin.

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi, salattu sähköposti

Perhe- ja pariterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava, sosionomi YAMK, työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

Toimin perheterapeuttina Kantamoisen perhekuntoutuksessa ja terapeuttisessa perhetyössä. Minulle voi varata yksityisesti aikoja yksilö-, pari- ja perheterapiaan joko lyhytterapiana tai koulutuspsykoterapiana (Ei KELA korvausta). Voit kysyä minulta lisää myös Terapiaparkki -toiminnastamme. Työssäni haluan vahvistaa perheiden ja yksilöiden omaa toimijuutta. Arvostan läsnäoloa ja vuoropuhelua. Innostun luonnosta ja uuden oppimisesta. Minulla on monipuolinen tausta psykososiaalisesta työstä erilaisten perheiden, nuorten ja lasten kanssa.