Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi

Palveluvastaava, perhe- ja päihdetyöntekijä, sosionomi AMK, JET

Vastaan Kantamoisen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluista sekä valvotuista/tuetuista tapaamisista. Olen työskennellyt vuosia lastensuojelussa eri tehtävissä. Erityisosaamistani on vanhemmuuden tuki perheissä, joissa on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muista syistä kuormittunut tilanne. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin.

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi  (Lomalla 30.9.-8.10.)

Terapiavastaava, psykoterapeutti (pari- ja perheterapia, koul.), sosionomi YAMK, opettaja (AmO), työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

Toteutan yksilö-, pari- ja perhetapaamisia Kantamoisen kuntoutuspalveluissa Ideaparkissa tai etäyhteyksin. Olen mukana myös kotiin tehtävässä perhekuntoutustyössä ja ryhmien ohjauksessa. Minulle on tärkeää vahvistaa perheiden ja yksilöiden omaa toimijuutta. Arvostan läsnäoloa ja vuoropuhelua. Innostun luonnosta ja uuden oppimisesta. Työtaustani on etsivästä nuorisotyöstä, mielenterveys- ja päihdetyöstä, kriisi- ja vanhemmuustyöstä sekä järjestö-, johtamis- ja hanketehtävistä.

Jonna Henriksson p. 040 9644 957, jonna@kantamoinen.fi (poissa 31.10.2023 asti)

Kuntoutusvastaava, psykoterapeutti (integratiivinen, koul.), KM (kasvatuspsykologia), laaja-alainen erityisopettaja, tunnetaito-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys

Vastaan Kantamoisen päihdekuntoutustyöstä. Toteutan yksilö- ja parikeskusteluja sekä teen perhekuntoutustyötä ja ryhmien ohjausta. Sytyn lastensuojelun eettisyyden, toipumisorientaation ja vertaisuuden kehittämisestä. Minulle kohtaaminen on pysähtymistä yhdessä sen äärelle, mitä löytyy näkyvän käyttäytymisen takaa. Olen työskennellyt useita vuosia mm. ensikoti-, perhekuntoutus- ja perhetyössä.

Voit lähettää meille myös Turvapostia täältä. Ohje alla.

  1. Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
  2. Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet.
  3. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä.
  4. Klikkaa ”Lähetä”.
  5. Turvaposti-palvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!