Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi , salattu sähköposti

Palveluvastaava, perhe- ja päihdetyöntekijä, sosionomi AMK, JET

Vastaan Kantamoisen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluista sekä valvotuista/tuetuista tapaamisista. Olen työskennellyt vuosia lastensuojelussa eri tehtävissä. Erityisosaamistani on vanhemmuuden tuki perheissä, joissa on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muista syistä kuormittunut tilanne. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin.

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi, salattu sähköposti

Perhe- ja pariterapeutti, psykoterapeutti (koul.), sosionomi YAMK, kouluttaja (AmO), työnohjaaja (STOry), ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, kognitiivisen lyhytterapian ja kriisityön erityispätevyys

Toimin perheterapeuttina Kantamoisen perhekuntoutuksessa ja terapeuttisessa perhetyössä. Minulle voi varata myös yksityisesti aikoja yksilö-, pari- ja perheterapiaan (Ei KELA korv.). Ohjaan myös ryhmiä, ja teen osuuskunnan hallinnon töitä.. Minulle on tärkeää vahvistaa perheiden ja yksilöiden omaa toimijuutta. Arvostan läsnäoloa ja vuoropuhelua. Innostun luonnosta ja uuden oppimisesta. Työtaustani on etsivästä nuorisotyöstä, mielenterveys- ja päihdetyöstä, kriisi- ja vanhemmuustyöstä sekä johtamis- ja hanketehtävistä.

Jonna Henriksson p. 040 9644 957, jonna@kantamoinen.fi, salattu sähköposti

Terapiaparkin koordinaattori, psykoterapeutti (integratiivinen, koul.), KM (kasvatuspsykologia), laaja-alainen erityisopettaja, tunnetaito-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutus, kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys

Kehitän ja koordinoin Kantamoisen Terapiaparkki-toimintaa ja Kantamoisen päihdekuntoutustyötä. Toteutan yksilö- ja pariterapiaa sekä teen perhekuntoutustyötä ja ryhmien ohjausta. Sytyn lastensuojelun eettisyyden, toipumisorientaation ja vertaisuuden kehittämisestä. Minulle kohtaaminen on pysähtymistä yhdessä sen äärelle, mitä löytyy näkyvän käyttäytymisen takaa. Olen työskennellyt useita vuosia mm. ensikoti-, perhekuntoutus- ja perhetyössä.