Kannattelevaa ja terapeuttista tukea yhdessä 

Kantamoinen on kolmen kokeneen sote- ja terapia-ammattilaisen osuuskunta ja rekisteröitynyt yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaja. Toimialueenamme on erityisesti Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Viihtyisät tilamme sijaitsevat Lempäälän Ideaparkin 2. krs., Meillä on valmiudet tuottaa palveluja luotettavasti ja ammatillisesti myös etäyhteyksin ympäri Suomen.

Tiimimme tinkimätön tavoite on, että jokainen asiakas nousee oikealla ja riittävän pitkäkestoisella tuella omille siivilleen ja voi liitää omalla tyylillään. Tähän tähtäämme dialogisella ja taitopainotteisella, asiakkaan voimavaroja vahvistavalla työotteella.                      

Tarjoamme uudenlaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluiden kentälle – erityisesti niin sanotuille rajapinnoille eri palvelusektoreiden välimaastoon.    

Työskentelyssämme yhdistyy vahva, monipuolinen ammattiosaaminen, kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki. Erityisosaamistamme ovat psyykkiset ja neurologiset haasteet, kriisi- ja päihdetyö, vauvaperhetyö, etäkuntoutus sekä luonto- ja eläinavusteisuus, ratkaisukeskeisyys, kognitiivinen lyhytterapia  ja kehollisuus.        

Asiakkaan kotiin vietävien palveluiden lisäksi toimimme etäyhteyksin, luonto-olosuhteissa ja Ideaparkin kauppakeskuksessa.

Panostamme työmme vaikutusten näkyväksi tekemiseen, ja juhlistamme onnistumisia aina myös asiakkaidemme kanssa. Vaikutusten arvioinnissa sovellamme mm. Perhearviointi- menetelmää ja GAS –mittaristoa. Palvelun laadun ja vaikutusten arviointia teemme yhdessä asiakkaiden kanssa läpi työskentelyprosessin.

Kantamoisen arvot

Arvomme ovat kannatellen, terapeuttisesti, luotettavasti ja yhdessä.