Toteutamme päihdehuollon avokuntoutusta, johon kuuluvat:

 • Yksilöterapia ja -keskustelut Ideaparkissa, asiakkaan kotona tai etäyhteyksin, esite.
 • Vanhempi-lapsi -ryhmä Lempäälä, Ideapark 5.9.-30.11.2022, esite.
 • Alle 25 -vuotiaiden puolipäiväryhmä Lempäälä, Ideapark 5.9.-30.11.2022, esite.
 • Seuraava huumeita käyttävien nuorten läheisten Palaset -ryhmä alkaa 21.1.2023. Lisätietoa: Ajankohtaista -sivulta.

Yksilökeskusteluja toteuttavat kognitiivis-ratkaisukeskeiset terapeutit, joilla on erityisosaamista päihdetyöstä ja riippuvuuksista. Molempia ryhmiä ohjaa kolmen työntekijän tiimi, jossa on mukana päihdetyöntekijän (AMK-koulutus), terapeutti ja kokemusasiantuntija. Työntekijöillämme on vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi myös omakohtaista kokemusta riippuvuuksista toipumisesta ja päihteiden käyttäjien läheisinä.

Lisätietoa ja paikkatiedustelut:

Puhelin: 050 4333 321 maanantai, tiistai ja keskiviikko klo 11.30-12.30. Muina aikoina voit jättää meille viestin, niin otamme yhteyttä heti vapauduttuamme.

Sähköposti: info@kantamoinen.fi. Voit lähettää meille myös Turvapostia.

Kantamoisen palvelut sopivat täydentämään kokonaiskuntoutusta tai päihdehaittoja vähentävien palveluiden kokonaisuutta. Työtapaamme kuuluu dialoginen yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua itse maksaen, työterveyshuollon tai kotikunnan kautta. Toimimme palvelutuottajana Tampereen kehyskunnille (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi ja Vesilahti).

Työskentelymme pohjautuu:

 • Käypä hoito -suosituksiin
 • kognitiivis-ratkaisukeskeiseen terapiaan
 • perheterapeuttiseen ja traumatietoiseen työotteeseen
 • ammatillisuuteen, vertaisuuteen ja kokemustietoon

Erityisosaamistamme on:

 • läheisten kanssa tehtävä työ (vrt. Päihdehuoltolaki 7§)
 • naiserityinen päihdetyö
 • lastensuojelu-, mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön rajapinnat
 • keholliset, luovat ja luontolähtöiset menetelmät

Asiakkaidemme käytössä on ohjatusti myös Neurosonic®-menetelmä, jonka ”matalataajuista värähtelyä” tuottavasta teknologiasta voi löytyä apua kehon stressitilojen purkamiseen ja vieroitusoireiden helpottamiseen. Kiinnitämme päihdekuntoutustyössämme erityishuomiota yhteisöllisyyteen sekä merkityksellisyyden kokemuksen ja itsemyötätunnon vahvistamiseen.

Kohtaamme jokaisen asiakkaan arvostavasti, ja muotoillemme kuntoutusprosessin aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen etenemisen ja vaikutusten arviointi on palveluissamme kiinteä osa asiakkaan ja hänen mahdollisen verkostonsa kohtaamista. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut kuntoutuksen seurantamittarit. Osallistumme oman työmme ja alan laajempaan kehittämiseen alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Vastuutyöntekijät: Jonna Henriksson ja Sirpa Mäkinen

Kiitossadosta
Kuvassa on eri värisisä lehtiä. Ajattelemme, että myös päihdekuntoutukseen tarvitaan lisää sävyjä eli erilaisia, yksilöllisiä vaihtoehtoja. Niitä voimme asiakaslähtöisesti muotoilla hyödyntäen erilaisia vaikuttavia menetelmiä. Meistä on tärkeä arvioida myös kuntoutuksen hyötyä ja vaikutuksia yhdessä asiakkaan sekä hänen verkostonsa kanssa.