Toteutamme päihdehuollon avokuntoutusta, johon kuuluu psykososiaalinen tukea ja terapiaa. Kantamoisen palvelut sopivat täydentämään asiakkaan kokonaiskuntoutusta tai päihdehaittoja vähentävien palveluiden kokonaisuutta. Työtapaamme kuuluu dialoginen yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua itse maksaen, työterveyshuollon tai kotikunnan kautta. Toimimme ) palvelutuottajana Tampereen kehyskunnille (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi ja Vesilahti).

Psykososiaalinen tuki tai terapia toteutuu yksilö- ja ryhmätapaamisina Lempäälän Ideaparkin toimipisteessämme. Toteutamme myös kotiin tehtävää avokuntoutusta. Yksilö-, perhe- ja pienryhmätapaamisia toteutamme myös etävastaanottoina.

Työskentelymme pohjautuu:

  • Käypä hoito -suosituksiin
  • kognitiivis-ratkaisukeskeiseen terapiaan
  • perheterapeuttinen ja tunnekeskeiseen työotteeseen
  • ammatillisuuteen, vertaisuuteen ja harkitusti myös omakohtaisiin kokemuksiin

Erityisosaamistamme on:

  • läheisten kanssa tehtävä työ (vrt. Päihdehuoltolaki 7§)
  • naiserityisyys ja traumatietoinen työote
  • lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdetyön rajapinnat
  • keholliset, luovat ja luontolähtöiset menetelmät

Asiakkaidemme käytössä on ohjatusti myös kaksi Neurosonic®-laitetta, joiden ”värähtelystä” voi löytyä apua kehon stressitilojen purkamiseen ja vieroitusoireiden helpottamiseen. Kiinnitämme päihdekuntoutustyössämme erityishuomiota yhteisöllisyyteen sekä merkityksellisyyden kokemuksen ja itsemyötätunnon vahvistamiseen.

Kohtaamme jokaisen asiakkaan arvostavasti, ja muotoillemme kuntoutusprosessin aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen etenemisen ja vaikutusten arviointi on palveluissamme kiinteä osa asiakkaan ja hänen mahdollisen verkostonsa kohtaamista. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut kuntoutuksen seurantamittarit. Osallistumme oman työmme ja alan laajempaan kehittämiseen alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Esitetilaukset, esittelypyynnöt, lisätiedot ja paikkatiedustelut:

Puhelin: 050 4333 321 maanantai, tiistai ja keskiviikko klo 11.30-12.30. Muina aikoina voit jättää meille viestin, niin otamme yhteyttä heti vapauduttuamme.

Sähköposti: info@kantamoinen.fi. Voit lähettää meille myös Turvapostia.

Vastuutyöntekijät: Jonna Henriksson ja Sirpa Mäkinen

Kiitossadosta
Kuvassa on eri värisisä lehtiä. Ajattelemme, että myös päihdekuntoutukseen tarvitaan lisää sävyjä eli erilaisia, yksilöllisiä vaihtoehtoja. Niitä voimme asiakaslähtöisesti muotoilla hyödyntäen erilaisia vaikuttavia menetelmiä. Meistä on tärkeä arvioida myös kuntoutuksen hyötyä ja vaikutuksia yhdessä asiakkaan sekä hänen verkostonsa kanssa.