Toteutamme päihdehuollon avokuntoutusta, johon kuuluvat:

  • Yksilöterapia ja -keskustelut Ideaparkissa, asiakkaan kotona tai etäyhteyksin. Esite.
  • Toteutamme myös ryhmiä. Uudet kolmen kuukauden päivätoimintaryhmät alkavat alkuvuodesta 2024. Ryhmät kokoontuvat Lempäälän Ideaparkissa. Toinen ryhmä on tarkoitettu alle 25 -vuotiaille ja toinen vanhemmille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia.

Yksilökeskusteluja toteuttavat kognitiivis-ratkaisukeskeiset terapeutit, joilla on erityisosaamista päihdetyöstä ja riippuvuuksista sekä perhe- ja pariterapiasta. Työntekijöillämme on vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi myös omakohtaista kokemusta riippuvuuksista toipumisesta ja päihteiden käyttäjien läheisinä.

Lisätietoa ja paikkatiedustelut:

Jonna Henriksson p. 040 964 4957 (poissa 31.10.2023 asti)

Sirpa Mäkinen p. 044 293 7773

Sähköposti etunimi@kantamoinen.fi. Voit lähettää meille myös Turvapostia.

Kantamoisen palvelut sopivat täydentämään kokonaiskuntoutusta tai päihdehaittoja vähentävien palveluiden kokonaisuutta. Työtapaamme kuuluu dialoginen yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua oman sosiaalityöntekijän ja työterveyshuollon kautta sekä itse maksaen, Toimimme palvelutuottajana Pirkanmaan Hyvinvointialueella.

Työskentelymme pohjautuu:

  • Käypä hoito -suosituksiin
  • kognitiivis-ratkaisukeskeiseen terapiaan
  • perheterapeuttiseen ja traumatietoiseen työotteeseen
  • ammatillisuuteen, vertaisuuteen ja kokemustietoon

Erityisosaamistamme on:

  • läheisten kanssa tehtävä työ (vrt. Päihdehuoltolaki 7§)
  • naiserityinen päihdetyö
  • lastensuojelu-, mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön rajapinnat
  • keholliset, luovat ja luontolähtöiset menetelmät

Kohtaamme jokaisen asiakkaan arvostavasti, ja muotoillemme kuntoutusprosessin aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen etenemisen ja vaikutusten arviointi on palveluissamme kiinteä osa asiakkaan ja hänen mahdollisen verkostonsa kohtaamista. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut kuntoutuksen seurantamittarit. Osallistumme oman työmme ja alan laajempaan kehittämiseen alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Vastuutyöntekijä: Jonna Henriksson (poissa 31.10.2023 asti, sijainen Sirpa Mäkinen)