Toteutamme päihdehuollon avokuntoutusta, johon kuuluvat:

 • Yksilöterapia ja -keskustelut Ideaparkissa, asiakkaan kotona tai etäyhteyksin, esite.
 • Seuraava huumeita käyttävien nuorten läheisten Palaset -ryhmä alkaa 21.1.2023. Lisätietoa: Ajankohtaista -sivulta.
 • Toteutamme myös muita ryhmiä ja päihdeperhekuntousta

Yksilökeskusteluja toteuttavat kognitiivis-ratkaisukeskeiset terapeutit, joilla on erityisosaamista päihdetyöstä ja riippuvuuksista. Työntekijöillämme on vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi myös omakohtaista kokemusta riippuvuuksista toipumisesta ja päihteiden käyttäjien läheisinä.

Lisätietoa ja paikkatiedustelut:

Puhelin: 050 4333 321 maanantai, tiistai ja keskiviikko klo 11.30-12.30 / Jonna Henriksson. Muina aikoina voit jättää meille viestin, niin otamme yhteyttä heti vapauduttuamme.

Sähköposti: jonna@kantamoinen.fi. Voit lähettää meille myös Turvapostia.

Kantamoisen palvelut sopivat täydentämään kokonaiskuntoutusta tai päihdehaittoja vähentävien palveluiden kokonaisuutta. Työtapaamme kuuluu dialoginen yhteistyö asiakkaan verkostojen kanssa. Asiakkaaksi voi hakeutua itse maksaen, työterveyshuollon tai kotikunnan kautta. Toimimme palvelutuottajana Tampereen kehyskunnille (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi ja Vesilahti).

Työskentelymme pohjautuu:

 • Käypä hoito -suosituksiin
 • kognitiivis-ratkaisukeskeiseen terapiaan
 • perheterapeuttiseen ja traumatietoiseen työotteeseen
 • ammatillisuuteen, vertaisuuteen ja kokemustietoon

Erityisosaamistamme on:

 • läheisten kanssa tehtävä työ (vrt. Päihdehuoltolaki 7§)
 • naiserityinen päihdetyö
 • lastensuojelu-, mielenterveys-, päihde- ja vammaistyön rajapinnat
 • keholliset, luovat ja luontolähtöiset menetelmät

Kohtaamme jokaisen asiakkaan arvostavasti, ja muotoillemme kuntoutusprosessin aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen etenemisen ja vaikutusten arviointi on palveluissamme kiinteä osa asiakkaan ja hänen mahdollisen verkostonsa kohtaamista. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut kuntoutuksen seurantamittarit. Osallistumme oman työmme ja alan laajempaan kehittämiseen alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Vastuutyöntekijä: Jonna Henriksson