Ammatillinen tukihenkilöpalvelu ja nepsy-valmennus

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu tarkoittaa lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöityä tukisuhdetta, jossa työntekijä sitoutuu tarvittaessa pitkäaikaiseen yhteistyöhön lapsen ja perheen kanssa. Meillä on kokemusta erityisesti traumaattisia kokemuksia sekä neuropsykiatrisia tai
psyykkisiä haasteita omaavien lasten ja nuorten kanssa
työskentelystä. Tapaamme lasta tai nuorta aina hänen omassa
elinympäristössään, mutta joskus on myös tarve laajentaa piirejä.
Sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, myönteiset kokemukset
itsestä tai uuden mielekkään toiminnan löytäminen voivat olla
lapselle tukea antavia ja vahvistavia kokemuksia. Toisinaan
työskentelyssä tukena voi olla tavoitteellisesti hevonen, koira tai muu eläin. Tukihenkilöpalveluun voi hakeutua oman kotikunnan työntekijän kautta tai itse maksaen. Myös muut yritykset, kuten lastensuojelu- tai perhekuntoutusyksiköt ovat ostaneet palvelua lisätueksi asiakkailleen.

Lisätietoa ja paikkatiedustelut: info@kantamoinen.fi

Kuvassa voi olla 2 henkilöä ja teksti