Avo- ja etämuotoinen perhekuntoutus

Kantamoinen toteuttaa avo- ja etämuotoista perhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö- ja pariterapiaan. Palveluun voimme sisällyttää myös lastenhoitoapua, itsemyötätunnon ja vanhemman palautumisen tukea sekä kotiin vietäviä tukipalveluja tai eläin- ja luontoavusteista valmennusta. Perhekuntoutusjaksolle voi tulla kotikunnan maksusitoumuksella tai itse maksaen. Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita ja tukea tarvitaan esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa. Kantamoisen perhekuntoutuksessa on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai PRIDE-valmennuksen käyneiden perhehoitajien luona. Tiedustelut: info@kantamoinen.fi

Valvotut / tuetut tapaamiset ja vaihdot

Toteutamme Kantamoisen tiloissa Ideaparkissa tai muissa erikseen sovituissa tapaamispaikoissa valvottuja / tuettuja tapaamisia ja vaihtoja. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tapaamisissa kauppakeskuksen vapaa-aikapalveluja, jotka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ja luonnolliseen kanssakäymiseen perheen kesken. Tapaamiset ja vaihdot toteutamme tarvittaessa myös työparityönä. Tapaamistilanteissa tuemme vanhemman omaa toimijuutta ja vuorovaikutusta lapsen kanssa; unohtamatta lapsen ja muiden hänelle tärkeiden ihmisten turvallisuuden kokemusta. Osana palvelua tarjoamme vanhemmille reflektointitukea ja palveluohjausta, jotka pohjautuvat sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhemmille suunnattuun Voikukkia ® -toimintamalliin. Tarvittaessa järjestämme vanhemmille myös Voikukkia® -vertaistukiryhmiä, jotta huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia!  Tarjouspyynnöt: info@kantamoinen.fi

Pirkan opisto -yhteistyö syksyllä 2021

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Pirkan opiston sivuilla.

Tunnetaitoryhmä (aikuinen ja lapsi 5–7 v) 
Ideapark, 2 krs. Mielen hyvinvoinnin taukopaikka,, Ideaparkinkatu 4, Lempäälä 

Ke 17.00–18.30, 6.10.–1.12.2021 
Ratkaisukeskeinen taideterapeutti, nepsy-valmentaja, lähihoitaja Veera Lahtinen 
Kurssimaksu: 59,00 € , Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2021  
Välillä tunteiden kanssa on helpompaa, välillä tekee sietämättömän kipeää. Onneksi tunnetaitoja on mahdollista oppia! Ryhmässä tutustutaan tunteisiin ja opetellaan tulemaan tunteiden kanssa toimeen. Ryhmä on tarkoitettu alle kouluikäiselle/koulupolkuaan aloittavalle lapselle ja hänen läheiselleen. Ohjelmassa on paljon luovia ja toiminnallisia harjoituksia, joita aikuinen ja lapsi tekevät yhdessä. Mukaan voivat tulla sekä uudet että aiemmin vastaavassa ryhmässä olleet. Ilmoittautuminen lapsen nimellä, aikuisen nimi laskutustietoihin. Ei kokoontumista viikolla 42.