Tiimimme tinkimätön tavoite on, että jokainen asiakas nousee omille siivilleen, omaan tahtiin ja omalla tyylillään. Tähän tähtäämme traumatietoisella, systeemisellä ja terapeuttisella, asiakkaan voimavaroja vahvistavalla työotteella.

Tarjoamme uudenlaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluiden kentälle – erityisesti niin sanotuille rajapinnoille eri palvelusektoreiden välimaastoon.  Muotoilemme sote-palveluita yksilöllisiin tarpeisiin.  

Työskentelyssämme yhdistyy vahva, monipuolinen ammattiosaaminen, kokemustieto ja vertaistuki. Erityisosaamistamme ovat psyykkiset ja neurologiset haasteet, kriisi- ja päihdetyö, vauvaperhetyö, etäkuntoutus sekä luonto- ja eläinavusteisuus, ratkaisukeskeisyys, kognitiivinen lyhytterapia ja kehollisuus.        

Asiakkaan kotiin vietävien palveluiden lisäksi toimimme etäyhteyksin, luonto-olosuhteissa ja Ideaparkin kauppakeskuksessa Lempäälässä.

Panostamme työmme vaikutusten näkyväksi tekemiseen, ja juhlistamme onnistumisia aina myös asiakkaidemme kanssa. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnämme soveltuvuusarvioituja seurantamittareita. Meillä on käytössä myös asiakaspalautejärjestelmä. Palvelun laadun ja vaikutusten arviointia teemme yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa läpi koko työskentelyprosessin.

PALVELUITAMME OVAT:

  • Avoperhekuntoutus
  • Perhetyö (LS ja SHL)
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Tapaamispalvelut
  • Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelut
  • Terapiaparkki

YHTEYSTIEDOT:

Palveluvastaava (avoperhekuntoutus, perhetyö, kotipalvelu, tapaamispalvelut)

Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi, salatun viestin lähetys täältä

Sonja

Terapiavastaava (lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelut sekä Terapiaparkki)

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi, salatun viestin lähetys täältä