Tiimimme tinkimätön tavoite on, että jokainen asiakas nousee omille siivilleen. Tähän tähtäämme dialogisella ja taitopainotteisella, asiakkaan voimavaroja vahvistalla työotteella.

Tarjoamme uudenlaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun avopalveluiden kentälle – erityisesti niin sanotuille rajapinnoille eri palvelusektoreiden välimaastoon.    

Työskentelyssämme yhdistyy vahva, monipuolinen ammattiosaaminen, kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki. Erityisosaamistamme ovat psyykkiset ja neurologiset haasteet, kriisi- ja päihdetyö, vauvaperhetyö, etäkuntoutus sekä luonto- ja eläinavusteisuus, ratkaisukeskeisyys, kognitiivinen lyhytterapia  ja kehollisuus.        

Asiakkaan kotiin vietävien palveluiden lisäksi toimimme etäyhteyksin, luonto-olosuhteissa ja Ideaparkin kauppakeskuksessa.

Panostamme työmme vaikutusten näkyväksi tekemiseen, ja juhlistamme onnistumisia aina myös asiakkaidemme kanssa. Vaikutusten arvioinnissa sovellamme mm. Perhearviointi- menetelmää ja GAS –mittaristoa. Palvelun laadun ja vaikutusten arviointia teemme yhdessä asiakkaiden kanssa läpi työskentelyprosessin.

Perhekuntoutus

Kantamoinen toteuttaa avo- ja etämuotoista perhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö- ja pariterapiaan. Palveluun voimme sisällyttää myös lastenhoitoapua, itsemyötätunnon ja vanhemman palautumisen tukea sekä kotiin vietävät tukipalveluja ja eläin- ja luontoavusteista valmennusta. Perhekuntoutusjaksolle voi tulla kotikunnan maksusitoumuksella tai itse maksaen. Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita ja tukea tarvitaan esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa. Kantamoisen perhekuntoutuksessa on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai PRIDE-valmennuksen käyneiden perhehoitajien luona. Tiedustelut: info@kantamoinen.fi

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus nuorille ja aikuisille voi toteutua sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi osana ammatillista kuntoutusta, kotoutumista ja oppilashuoltoa.  Myös lastensuojelun jälkihuollon piiriin kuuluvat nuoret voivat hyötyä Kantamoisen sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaaliseen kuntoutukseen voi tulla myös itse maksaen. Erityisen hyvin se sopii psyykkisiä ja neurologisia haasteita kokeville asiakasryhmille sekä jatkopolkuna esimerkiksi päihde-, tmv. kuntoutusjakson jälkeen. Kantamoisen sosiaalinen kuntoutus toteutuu yksilöllisesti sekä pienryhmätoimintana tai näiden yhdistelmänä. Keskiössä ovat asiakkaan itsepystyvyyden sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Sosiaalisessa kuntoutuksessa hyödynnämme Ideaparkin kauppakeskuksen mahdollisuuksia, luontoa, eläimiä ja erilaisia luovia, toiminnallisia menetelmiä. Kuntoutus integroidaan osaksi asiakkaan arkea ja lähiyhteisöä. Lisätietoa ja paikkavaraukset: info@kantamoinen.fi

Valvotut / tuetut tapaamiset ja vaihdot

Toteutamme Kantamoisen tiloissa Ideaparkissa tai muissa erikseen sovituissa tapaamispaikoissa valvottuja / tuettuja tapaamisia ja vaihtoja. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tapaamisissa kauppakeskuksen vapaa-aikapalveluja, jotka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ja luonnolliseen kanssakäymiseen perheen kesken. Tapaamiset ja vaihdot toteutamme tarvittaessa myös työparityönä. Tapaamistilanteissa tuemme vanhemman omaa toimijuutta ja vuorovaikutusta lapsen kanssa; unohtamatta lapsen ja muiden hänelle tärkeiden ihmisten turvallisuuden kokemusta. Osana palvelua tarjoamme vanhemmille reflektointitukea ja palveluohjausta, jotka pohjautuvat sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhemmille suunnattuun Voikukkia ® -toimintamalliin. Tarvittaessa järjestämme vanhemmille myös Voikukkia® -vertaistukiryhmiä, jotta huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia!  Tarjouspyynnöt: info@kantamoinen.fi

Mielen hyvinvoinnin taukopaikka ja Neurosonic®

Kantamoinen ylläpitää Lempäälän Ideaparkin 2. kerroksessa Mielen hyvinvoinnin taukopaikkaa. Tila sopii hyvin monenlaisiin yksilö- ja ryhmätapaamisiin. Kantamoinen vuokraa tiloja myös muille.

Hinnasto:

Pienet huoneet 15€/h
Ryhmätila 1h 35€, 2-3h 30€/h, puoli päivä (4h) 80€ (lisätunnit 30€) ja koko päivä (8h) 120€ (lisätunnit 20€).

Hintoihin lisätään alv 24%. Pyydä tarjous säännöllisestä käytöstä!

Taukopaikalta löytyy myös kaikille avoin Neurosonic®-rentoutushuone. Lisätietoa menetelmän tieteellisestä taustasta ja palveluhinnaston löydät täältä.

Sähköinen ajanvaraus Neurosonic® -rentoutukseen täällä. Tarjoamme myös työhyvinvointipaketteja tai -päiviä yrityksille!

Tilavuokrauksesta ja muista yhteistyömahdollisuuksista voit kysyä info@kantamoinen.fi

Kantamoinen - tilat