Kantamoinen toteuttaa kotiin tehtävää perhekuntoutusta

Perhekuntoutuksessa panostamme aina toimivan, perheen omaa selviytymistä vahvistavan ja kannattelevan yhteistyösuhteen luomiseen. Kuntoutuksen runkona toimii selkeä viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapiatapaamisiin. Viikko-ohjelmaan sisältyy usein perheen tarpeiden mukaan esimerkiksi kodin- ja lastenhoitoon sekä asiointiin liittyvää apua sekä päihdekuntoutusta ja kriisitukea. Teemme yhteistyötä myös perheen verkostojen kanssa. Tapaamisia toteutamme tarvittaessa myös perheen muissa arkiympäristöissä, etäyhteyksin tai Lempäälän Ideaparkissa.

Perhekuntoutus sopii monenlaisiin tuen tarpeisiin

Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita, ja tukea tarvitaan pitkäkestoisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa tai yhdistettynä mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseemme.

Perhekuntoutus on useimmiten lastensuojelun avopalvelua, johon voi hakeutua oman sosiaalityöntekijän kautta. Kuntoutukseen voi tulla toisinaan myös lapsiperheiden sosiaalityön kautta sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna. Perhe voi maksaa kuntoutuksen myös itse.

Kantamoisen perhekuntoutuksen kesto on 3kk-24kk huomioiden perheen yksilölliset tarpeet ja kuntoutukselle asetetut tavoitteet. Tapaamisia voi olla viikossa 1-5 krt vaihtuvilla kokoonpanoilla ja teemoilla. Kuntoutuksen aikana perheellä on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen: Se toteutuu etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai valmennettujen perhehoitajien luona.

Kuntoutustiimissä on aina mukana terapiatyön ammattilaisia

Perhekuntoutuksemme perustana toimii traumatietoinen, systeeminen ja terapeuttinen työote. Käytämme kuntoutuksessa erilaisia vanhemmuutta, perhesysteemiä, vuorovaikutusta ja lähiverkostoja vahvistavia työtapoja. Hyödynnämme eri tavoin myös luonto- ja eläinavusteisuutta (Green Care). Erikseen sovitusti voimme toteuttaa myös Perhearviointi -työskentelyn kuntoutuksen aikana. Siinä kartoitamme yhteistyössä perheen kanssa voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia.

Nimeämme jokaiselle perheelle kaksi omaa työntekijää, jotka vastaavat perhekuntoutusprosessin etenemisestä ja verkostoyhteistyöstä perheen asioissa. Toisella työntekijöistä on aina terapiakoulutus (kognitiivis-ratkaisukeskeinen, perhe- ja pariterapia, integratiivinen). Tiimissämme työskentelee myös toimintaterapeutti, jolla on erityisosaamista arjen haasteiden ratkaisemiseen yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa voimme yhdessä perheen kanssa konsultoida myös psykologia, lääkäriä, kokenutta perhepsykoterapeuttia tai sosiaalityöntekijää.

Perhekuntoutus on tavoitteellista yhteistyötä

Teemme jokaiselle perheelle oman, yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen etenemistä ja vaikutuksia seuraamme yhteistyössä perheen, sosiaalityöntekijän ja lähiverkoston kanssa. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut mittarit kuntoutuksen seurantaan.

Tiedustelut: Sirpa Mäkinen, p. 044 293 7773, sirpa@kantamoinen.fi Turvapostia voit lähettää täältä.

VAPAUTUVAT ASIAKASPAIKAT: 21.8.2023 alkaen 2 perhettä