Kantamoinen toteuttaa kotiin tehtävää perhekuntoutusta, jossa on tärkeänä osana strukturoitu viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapiaan. Palveluun voimme sisällyttää myös lastenhoitoapua, itsemyötätunnon ja vanhemman palautumisen tukea sekä muita kotiin vietäviä tukipalveluja tai eläin- ja luontoavusteista valmennusta. Tapaamisia toteutamme tarvittaessa myös etäyhteyksin tai Lempäälän Ideaparkissa.

Perhekuntoutusjaksolle voi tulla oman sosiaalityöntekijän maksusitoumuksella tai itse maksaen.

Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita, ja tukea tarvitaan esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa tai yhdistettynä mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseemme.  Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja systeeminen.

Kantamoisen perhekuntoutuksessa on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai PRIDE-valmennuksen käyneiden perhehoitajien luona. Kuntoutuksen osana käytämme erilaisia vanhemmuutta, perhesysteemiä ja vuorovaikutusta vahvistavia menetelmiä.

Teemme jokaiselle perheelle oman yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Perheelle nimeämme kaksi omaa työntekijää, jotka vastaavat perhekuntoutusprosessin etenemisestä ja verkostoyhteistyöstä perheen asioissa. Toisella työntekijöistä on aina terapeuttikoulutus.

Kuntoutuksen etenemistä ja vaikutuksia seuraamme yhteistyössä perheen ja lähiverkoston kanssa. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut mittarit kuntoutuksen seurantaan. Erikseen sovitusti voimme toteuttaa myös Perhearviointi -työskentelyn kuntoutuksen aikana. Siinä kartoitamme yhteistyössä perheen kanssa voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia.

Tiedustelut: sirpa@kantamoinen.fi Turvapostia voit lähettää täältä.

Vastuuhenkilö: Sirpa Mäkinen