Kantamoinen toteuttaa avoperhekuntoutusta

Perhekuntoutuksessa panostamme aina toimivan, perheen omaa selviytymistä vahvistavan ja kannattelevan yhteistyösuhteen luomiseen. Kuntoutuksen runkona toimii selkeä viikko-ohjelma, vertaistuki sekä mahdollisuus yksilö-, pari- ja perheterapiatapaamisiin. Viikko-ohjelmaan sisältyy usein perheen tarpeiden mukaan esimerkiksi kodin- ja lastenhoitoon sekä asiointiin liittyvää apua sekä tarvittaessa päihdekuntoutusta ja kriisitukea. Teemme yhteistyötä myös perheen verkostojen kanssa. Tapaamisia toteutamme tarvittaessa myös perheen kotona, muissa arkiympäristöissä, etäyhteyksin tai Lempäälän Ideaparkissa.

Perhekuntoutus sopii monenlaisiin tuen tarpeisiin

Perhekuntoutuksemme sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheessä on monenlaisia tuen tarpeita, ja tukea tarvitaan pitkäkestoisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja vammaispalveluiden rajapinnassa tai yhdistettynä mielenterveys- ja päihdetyön osaamiseemme.

Perhekuntoutus on useimmiten lastensuojelun avopalvelua, johon voi hakeutua oman sosiaalityöntekijän kautta. Perhekuntoutukseen tai terapeuttiseen perhetyöhön voi päästä myös lapsiperheiden sosiaalityön kautta sosiaalihuoltolain mukaisena tukipalveluna. Perhe voi maksaa kuntoutuksen myös itse.

Kantamoisen perhekuntoutuksen kesto on 3kk-24kk huomioiden perheen yksilölliset tarpeet ja kuntoutukselle asetetut tavoitteet. Tapaamisia voi olla viikossa 1-5 krt vaihtuvilla kokoonpanoilla ja teemoilla. Kuntoutuksen aikana perheellä on mahdollisuus erikseen sovitusti myös 24/7 päivystykselliseen tukeen: Se toteutuu etäyhteyksin, perheen omassa kodissa tai muulla yhdessä sovitulla tavalla.

Kuntoutustiimissä on aina mukana terapiatyön ammattilaisia

Perhekuntoutuksemme perustana toimii traumatietoinen, systeeminen ja terapeuttinen työote. Käytämme kuntoutuksessa erilaisia vanhemmuutta, perhesysteemiä, vuorovaikutusta ja lähiverkostoja vahvistavia työtapoja. Hyödynnämme eri tavoin myös luonto- ja eläinavusteisuutta (Green Care). Erikseen sovitusti voimme toteuttaa myös Perhearviointi -työskentelyn kuntoutuksen aikana. Siinä kartoitamme yhteistyössä perheen kanssa voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia. Perhekuntoutuksessa edistämme tavoitteellisesti perheen arjen sujuvuutta (esim. kotityöt, asiointi, rutiinit) sekä erilaisten lapsen ja vanhemman taitojen vahvistumista. Tarvittaessa tuemme ja muokkaamme ympäristöä (esim. koulu, päiväkoti) huomioimaan entistä paremmin lapsen tai vanhempien tuen tarpeita.

Nimeämme jokaiselle perheelle kaksi omaa työntekijää, jotka vastaavat perhekuntoutusprosessin etenemisestä ja verkostoyhteistyöstä perheen asioissa. Toisella työntekijöistä on aina terapiakoulutus (kognitiivis-ratkaisukeskeinen, perhe- ja pariterapia, integratiivinen). Tiimissämme työskentelee myös toimintaterapeutti, joka toteuttaa toiminnallisia tapaamisia sekä ohjausta ja neuvontaa perhekuntoutusperheidemme arjen ympäristöissä. Tarvittaessa tiimimme ja perheiden käytössä ovat myös psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lääkäri ja psykoterapeutteja.

Perhekuntoutus on tavoitteellista yhteistyötä

Teemme jokaiselle perheelle oman, yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen etenemistä ja vaikutuksia seuraamme yhteistyössä perheen, sosiaalityöntekijän ja lähiverkoston kanssa. Käytössämme on sähköinen asiakastietojärjestelmä ja soveltuvuusarvioidut mittarit kuntoutuksen, hyvinvoinnin ja yhteistyösuhteen seurantaan.

VAPAUTUVAT ASIAKASPAIKAT: 2.1.2024 1 perhe ja 15.1.2024 2 perhettä

Tiedustelut:

Palveluvastaava, perhetyöntekijä Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi. Salatun viestin lähetys täältä.

Perhe- ja pariterapeutti, psykoterapeutti (koul.) Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi Salatun viestin lähetys täältä.