Kiitossadosta

Kirjaamisasiantuntijamme Sonja ja Sirpa

Kantamoisen palveluvastaava Sonja Viitakoski ja asiakaskokemus- ja laatuasioista vastaava Sirpa Mäkinen ovat valmistuneet kirjaamisasiantuntijoiksi Kansa-koulu III -hankkeen valmennuksesta. ”Valmennuksesta käsiteltiin monialaisen, osallistavan ja yhdenmukaisen kirjaamisen periaatteita, kirjaamista osana asiakastyötä, sote-rajapinnalla kirjaamista sekä sosiaalialan tiedonhallintaa. Kirjaamisasiantuntija voi valmentaa työkavereitaan kirjaamiseen liittyvissä asioissa, neuvoa ja opastaa arjen tilanteissa, hakea tietoa, osallistua kirjaamisverkostoihin Lue lisää…