Tehostettu perhetyö on perheen kotona ja toimintaympäristössä tehtävää intensiivistä, usein perheen kriisitilanteeseen liittyvää tukea. Perheet, jotka ohjautuvat tehostetun perhetyön piiriin, ovat yleensä haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tukimuotoa voidaan käyttää esimerkiksi huostaanoton tarpeen ehkäisemiseksi. Työ sisältää ohjausta, neuvontaa, tukea, yhdessä tekemistä ja arjen kasvatustyön mallintamista. Työllä tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään, arvioidaan vanhempien voimavaroja yhdessä heidän kanssaan ja tuetaan lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa. Eri-ikäiset lapset saavat tehostetun perhetyön palveluista itselleen omaa toimijuuttaan ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa apua.

Kantamoisen terapeuttisella lähestymistavalla pyritään muuttamaan perheen vuorovaikutussysteemiä siten, että perheen voimavarat, vahvuudet ja ominaispiirteet saavat vahvistusta. Kantamoisen erityisosaamista on systeeminen perhetyö, terapeuttiset menetelmät, sekä kotiin tehtävä perhekuntoutus. Tiimissämme on erityisosaamista kriisityöstä, palveluohjauksesta sekä mielenterveyteen, riippuvuuksiin ja neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Tiedustelut: info@kantamoinen.fi

Vastuuhenkilö: Sonja Viitakoski p. 045 1832 133