Kantamoisen arvot

Kantamoisessa jokainen on oman työnsä asiantuntija ja kehittäjä. Osuuskunnan jäsenillä on kaikilla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulutus sekä monipuolista työtaustaa 10-25 vuotta. Tiimistä löytyy myös terapeuttista, neurologista ja pedagogista erityisosaamista. Meillä on lisäksi kokemusasiantuntijuutta lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdekysymyksistä, uusperhearjesta, kivusta ja menetyksistä, kuten suru, lapsettomuus. Ammatillinen ja tavoitteellinen  kokemustiedon hyödyntäminen on kiinteä osa työskentelyämme. Asiakkaan tarpeet määrittävät aina sen, kuka tai ketkä meistä Kantamoisista ottaa juuri hänen kanssaan työskentelystä kopin. Suosimme myös työparityötä, ja reflektoimme työtämme joka viikko tiiminä. Meillä on myös säännöllinen työnohjaus ja erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Alihankintana käytössämme ovat myös sosiaalityöntekijän, psykologin, sairaanhoidon ja lääkärin palvelut.

Kantamoiset

Veera Lahtinen p. 050 364 1694

Veera Lahtinen

Lähihoitaja, taideterapeutti, eläinavusteinen nepsy-valmentaja

Olen Kantamoisessa hallituksen puheenjohtaja ja vastaan toimitilakysymyksistä ja monista käytännön asioista. Minulla on ihmissuhdetyön kokemusta vuodesta 2005. Työotteeni on kuntouttava ja ratkaisukeskeinen. Vahvuuteni on erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteissa. Hyödynnän ohjaustyössäni luovia menetelmiä, luontoa ja eläinavusteisuutta. Toteutan erityisesti neuropsykiatrista valmennusta ja Pirkan opisto -yhteistyötä sekä osallistun sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden toteutukseen.

Sonja Viitakoski p. 044 3155 874

Sonja Viitakoski

Sosionomi AMK, JET, perhetyöntekijä, palveluvastaava 

Olen toiminut vuosia vastaavissa tehtävissä eri työnantajien palveluksessa. Suhtaudun työhöni aina suurella vakavuudella ja positiivisuudella. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin. Teen Kantamoisen sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia palveluja monipuolisesti.


Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773 

Sosionomi YAMK, opettaja, yksilö- ja pariterapeutti, työnohjaaja (STOry)

Osallistun Kantamoisen perhekuntoutuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen sekä toteutukseen. Teen myös osuuskunnan hallinnollisia tehtäviä ja kehitän palveluiden laatua sekä arviointia. Arvostan läsnäoloa ja vuoropuhelua. Innostun luonnosta ja uuden oppimisesta. Työskentelen sujuvasti myös etäyhteyksin. Minulla on työtaustaa mm. etsivästä nuorisotyöstä, lastensuojelusta, kriisi- ja vanhemmuustyöstä sekä johtamis- ja hanketehtävistä.

Jonna Henriksson p. 040 9644 957

Jonna Henriksson

KM, kasvatuspsykologi, opettaja, yksilö- ja pariterapeutti

Omaa osaamisaluettani Kantamoisessa ovat erityisesti vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen liittyvät osa-alueet. Sytyn lastensuojelun eettisyyden, toipumisorientaation ja vertaisuuden kehittämisestä. Minulle kohtaaminen on pysähtymistä yhdessä sen äärelle, mitä löytyy näkyvän käyttäytymisen takaa. Olen työskennellyt useita vuosia mm. ensikoti- ja perhetyössä. Kehitän ja toteutan Kantamoisen perhekuntoutusta ja vauvaperhetyötä sekä valvottuja/tuettuja vaihtoja.