Kantamoisen arvot

Kantamoisessa jokainen on oman työnsä asiantuntija ja kehittäjä. Osuuskunnan jäsenillä on kaikilla sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus sekä monipuolista työtaustaa 10-25 vuotta. Tiimistä löytyy myös terapeuttista, neurologista ja pedagogista erityisosaamista. Meillä on lisäksi kokemusasiantuntijuutta lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdekysymyksistä, kivusta ja menetyksistä, kuten suru, lapsettomuus, uusperhearki. Ammatillinen ja tavoitteellinen omakohtaisen kokemustiedon hyödyntäminen on kiinteä osa työskentelyämme. Asiakkaan tarpeet määrittävät aina sen, kuka tai ketkä meistä Kantamoisista ottaa juuri hänen kanssaan työskentelystä kopin. Suosimme myös työparityötä, ja reflektoimme työtämme viikottain tiiminä. Meillä on myös säännöllinen työnohjaus ja erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Alihankintana käytössämme ovat myös sosiaalityöntekijän, psykologin, sairaanhoidon ja lääkärin palvelut.

Kantamoiset

Veera Lahtinen p. 040 6264 885

Veera Lahtinen

Lähihoitaja, kuvataideterapeutti, eläinavusteinen nepsy-valmentaja

Olen Kantamoisessa hallituksen puheenjohtaja ja vastaan toimitilakysymyksistä ja monista käytännön asioista. Minulla on ihmissuhdetyön kokemusta vuodesta 2005. Työotteeni on kuntouttava ja ratkaisukeskeinen. Vahvuuteni on erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteissa. Hyödynnän ohjaustyössäni luovia menetelmiä, luontoa ja eläinavusteisuutta.

Sonja Viitakoski p. 044 3155 874

Sonja Viitakoski

Sosionomi AMK, JET, Kantamoisen palveluvastaava 

Olen toiminut vuosia vastaavissa tehtävissä eri työnantajien palveluksessa. Suhtaudun työhöni aina suurella vakavuudella ja positiivisuudella. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin.


Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773 

Sirpa Mäkinen metsässä

Sosionomi YAMK, AmO, työnohjaaja (STOry), yksilö- ja pariterapeutti 

Toimin Kantamoisessa terapeuttina sekä vanhempien ja nuorten tuen parissa. Arvostan läsnäoloa ja dialogisuutta. Innostun luonnosta, oppimisesta ja yhdessä kehittämisestä. Työskentelen sujuvasti myös etäyhteyksin. Minulla on työtaustaa mm. etsivästä nuorisotyöstä, lastensuojelusta, kriisi- ja vanhemmuustyöstä sekä esimies- ja hankeehtävistä.

Jonna Henriksson p. 040 6264 885

Jonna Henriksson

KM, kasvatuspsykologi, opettaja, yksilö- ja pariterapeutti

Omaa osaamisaluettani Kantamoisessa ovat erityisesti vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen liittyvät osa-alueet. Sytyn lastensuojelun eettisyyden, toipumisorientaation ja vertaisuuden kehittämisestä. Minulle kohtaaminen on pysähtymistä yhdessä sen äärelle, mitä löytyy näkyvän käyttäytymisen takaa. Olen työskennellyt useita vuosia mm. ensikoti- ja perhetyössä.