Kantamoisen arvot
Kantamoisen työtä ohjaavat arvot ja periaatteet: KANNATELLEN, TERAPEUTTISESTI, LUOTETTAVASTI JA YHDESSÄ

Kantamoisessa jokainen on oman työnsä asiantuntija ja kehittäjä. Osuuskunnan perustajajäsenillä on sosiaali- tai kasvatusalan koulutus sekä monipuolista työtaustaa 10-25 vuotta. Tiimistä löytyy myös terapeuttista, neurologista ja pedagogista erityisosaamista sekä erilaisia vanhemmuus- ja perhetyön menetelmäkoulutuksia.

Tiimissä on lisäksi kokemusasiantuntijuutta lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdekysymyksistä, uusperhearjesta ja menetyksistä, kuten suru, lapsettomuus. Ammatillinen, harkittu ja tavoitteellinen kokemustiedon hyödyntäminen on kiinteä osa työtapaamme.

Osuuskunnassa työskentelee perustajajäsenten lisäksi mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja terapeutteja, joilla on mielenterveys-, päihde- ja lastensuojelutyön kokemusta vähintään viisi vuotta. Alihankintana käytössämme ovat myös sosiaalityöntekijän, psykologin, ja lääkärin palvelut. Asiakkaan tarpeet määrittävät aina sen, kuka tai ketkä meistä Kantamoisista ottaa juuri hänen kanssaan työskentelystä kopin.

Muotoilemme asiakastyön prosessin ja sisällöt yksilöllisesti. Asiakastyöhön kuuluu myös systemaattinen arviointi yhdessä asiakkaan ja erikseen sopien myös hänen verkostojensa kanssa. Suosimme mahdollisuuksien mukaan työparityötä. Reflektoimme ja kehitämme työtämme säännöllisesti myös tiiminä. Meillä on kuukausittain ryhmätyönohjaus ja erilaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Kantamoisen hallinto

Sonja Viitakoski p. 044 3155 874, sonja@kantamoinen.fi

Palveluvastaava, perhe- ja päihdetyöntekijä, sosionomi AMK, JET

Vastaan Kantamoisen sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluista, valvotuista/tuetuista tapaamisista sekä kuntayhteistyöstä. Toimin myös omavalvonta- ja tietosuojavastaavana. Olen työskennellyt vuosia lastensuojelussa eri tehtävissä, ja erityisosaamistani on vanhemmuuden tuki perheissä, joissa on mielenterveys- ja päihdeongelmia tai muista syistä kuormittunut tilanne. Suhtaudun työhöni aina suurella vakavuudella ja positiivisuudella. Työssäni kohtaan jokaisen perheen omana ainutlaatuisen yksikkönä ja systeeminä. Yksilötyössä vahvuuteni on asiakkaan luottamuksen saaminen ja innostaminen yhteiseen työskentelyprosessiin.

Sirpa Mäkinen p. 044 2937 773, sirpa@kantamoinen.fi 

Hallituksen puheenjohtaja, kognitiivis-ratkaisukeskeinen terapeutti, kriisityöntekijä, sosionomi YAMK, opettaja (AmO), työnohjaaja (STOry), psykoterapeuttikoulutettava (perhe- ja pariterapia)

Toteutan yksilö- ja parikeskusteluja Kantamoisen kuntoutuspalveluissa Ideaparkissa tai etäyhteyksin. Olen mukana myös perhekuntoutustyössä ja ryhmien ohjauksessa. Vastaan erilaisista osuuskunnan hallinnon tehtävistä ja toiminnan kehittämisestä. Minulle on tärkeää vahvistaa perheiden ja yksilöiden omaa toimijuutta. Arvostan läsnäoloa ja vuoropuhelua. Innostun luonnosta ja uuden oppimisesta. Työtaustani on etsivästä nuorisotyöstä, mielenterveys- ja päihdetyöstä, kriisi- ja vanhemmuustyöstä sekä järjestö-, johtamis- ja hanketehtävistä.


Jonna Henriksson p. 040 9644 957, jonna@kantamoinen.fi

Kuntoutusvastaava, integratiivinen psykoterapeutti (koul.), KM (kasvatuspsykologia), laaja-alainen erityisopettaja, tunnetaito-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen terapian koulutus

Vastaan Kantamoisen päihde- ja perhekuntoutustyöstä sekä vauvaperhetyöstä. Toteutan yksilö- ja parikeskusteluja sekä teen perhetyötä ja ryhmien ohjausta. Omaa osaamisaluettani Kantamoisessa ovat erityisesti vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen liittyvät osa-alueet. Sytyn lastensuojelun eettisyyden, toipumisorientaation ja vertaisuuden kehittämisestä. Minulle kohtaaminen on pysähtymistä yhdessä sen äärelle, mitä löytyy näkyvän käyttäytymisen takaa. Olen työskennellyt useita vuosia mm. ensikoti-, perhekuntoutus- ja perhetyössä. Olen perhevapaalla 31.7.2022 asti, jonka aikana teen töitä osa-aikaisesti.

Voit lähettää meille myös Turvapostia täältä. Ohje alla.

  1. Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
  2. Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet.
  3. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä.
  4. Klikkaa ”Lähetä”.
  5. Turvaposti-palvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!