Toteutamme Kantamoisen tiloissa Ideaparkissa tai muissa sovituissa paikoissa tapaamispalveluja, joita ovat:

  • valvotut tapaamiset
  • tuetut tapaamiset
  • valvotut vaihdot
  • tuetut vaihdot

Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme tapaamisissa kauppakeskuksen vapaa-aikapalveluja, jotka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ja luonnolliseen kanssakäymiseen perheen kesken. Tapaamiset ja vaihdot toteutamme tarvittaessa myös työparityönä. Tapaamistilanteissa tuemme vanhemman omaa toimijuutta ja vuorovaikutusta lapsen kanssa; unohtamatta lapsen ja muiden hänelle tärkeiden ihmisten turvallisuuden kokemusta.

Osana palvelua voimme erikseen sovitusti tarjota vanhemmille reflektointitukea ja palveluohjausta, jotka pohjautuvat sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhemmille suunnattuun Voikukkia ® -toimintamalliin. Tarvittaessa järjestämme vanhemmille myös Voikukkia® -vertaistukiryhmiä, jotta huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia!  

Lisätietoa ja paikkakyselyt:

Palveluvastaava Sonja Viitakoski p. 045 1832 133, sonja@kantamoinen.fi.